Maart bracht lagere omzet effectenbeurs

De omzet op de Amsterdamse effectenbeurs, alle aankopen en verkopen tesamen waarbij die in hetzelfde fonds een dubbeltelling geven, is in maart met ruim 7 miljard gulden gedaald van 39,8 miljard gulden in februari tot 32,7 miljard gulden, vooral door de sterk lagere obligatie-omzet.

De maand maart kenmerkte zich aanvankelijk door een uitbundige stemming als gevolg van de snelle afloop van de Golfoorlog. Later in de maand temperde het enthousiasme. De koersindex algemeen eindigde tenslotte met een winst van 7,2 procent op 195,7.

In aandelen werd in maart 15,7 miljard gulden omgezet tegen 14,2 miljard gulden in februari. Bij de obligaties was dit 17 miljard gulden tegen 25,6 miljard gulden in februari. De officiele parallelmarkt had een omzet van 151,5 miljoen gulden tegen 119,7 miljoen gulden de maand er voor.