Kempen bepleit betere begeleiding beursintroducties

De Amsterdamse merchant bank Kempen & Co breekt een lans voor een betere begeleiding van nieuwkomers op de Amsterdamse effectenbeurs.

Op grond van een onderzoek verricht onder leiding van dr. R.A.I.

Frederikslust van de Erasmus Universiteit, concludeert Kempen in haar jaarverslag over 1990 dat banken in het verleden in sommige gevallen niet over de specifieke know-how beschikten om specialistische bedrijven die naar de beurs wilden, voldoende te beoordelen. Het onderzoek strekt zich onder andere uit naar zesenveertig beursintroducties uit de jaren 1986 - 1990. Als voorbeeld van een in feite mislukte introductie wordt het in zware problemen verkerende Newtron genoemd. Maar ook het door Kempen naar de beurs gebrachte en inmiddels failliet verklaarde TextLite is daarvan een voorbeeld.