Jeltsin mag in Rusland per decreet regeren

MOSKOU, 5 april - Boris Jeltsin heeft van het Russische parlement de volmacht gekregen om komende maanden als voorzitter per decreet te gaan regeren. Het congres van volksafgevaardigden, dat vandaag zijn buitengewone zitting in het Kremlin afsluit, heeft vanmorgen in algemene termen ingestemd met het voorstel van Jeltsin om hem extra bevoegdheden te geven.

Een onverwacht grote meerderheid van 607 tegen 228 stemmen en 100 onthoudingen gaf hem daarvoor het fiat. Bovendien heeft het congres vanochtend vastgesteld dat er op 12 juni in Rusland directe presidentsverkiezingen zullen worden gehouden. Op 21 mei komt het congres bijeen om de noodzakelijke grondwetswijzigingen te behandelen.

Deze plotselinge ommezwaai is een succes voor Jeltsin. Tot nu toe was het parlement niet in staat geweest besluiten te nemen omdat voor- en tegenstanders van Jeltsin elkaar geen duimbreed wilden toegeven en elkaar in evenwicht hielden. Voorstellen om de directe verkiezingen van een president alleen al op de agenda te zetten werden steeds afgewezen.

Uit protest tegen deze “staatsgreep” besloten de communisten gisteren de sessie te boycotten zodat er geen quorum meer was voor besluitvorming. Volgens vice-voorzitter Svetlana Gorjatsjeva van het parlement heeft Jeltsin nu zijn “masker” afgetrokken en getoond bereid te zijn Rusland in “avonturen” te storten terwille van “zijn hoofddoel: het presidentschap”. Vanmorgen keerde de oppositie echter in de vergaderzaal terug.

Jeltsin verdedigde zijn verzoek door te verwijzen naar de “crisis-situatie” in Rusland. Niet alleen staat de soevereiniteit van de Russische republiek op het spel maar blijkt ook de unieregering niet in staat met de mijnwerkerstakingen om te gaan. Het “behoud van de burgerlijke vrede” noopt tot een “herverdeling van de uitvoerende macht en een reorganisatie van het bestuur”, aldus Jeltsin.

Jeltsin legde er overigens de nadruk op dat de volmachten alleen binnen het kader van de grondwet mogen worden gebruikt en dat zijn beleid bovendien achteraf moet getoetst moet kunnen worden door het voltallige parlement. In de vanmorgen aanvaarde resolutie zijn die clausules opgenomen. Bovendien zou het volgens hem slechts gaan om een overgangsperiode tot eind mei.