Gevallen van tbc in ziekenhuis in Ede

EDE, 5 april - In de gemeente Ede heeft een man met open tuberculose zeker 26 personen besmet.

Zij zijn door de GG en GD in Ede behandeld. Vermoedelijkzullen nog meer besmettingsgevallen worden ontdekt. De man werd vorig jaar in een ziekenhuis in Ede verpleegd zonder dat men wist dat hij open tbc had.

Dat bleek pas in februari van dit jaar. De afdeling infectieziekten van de GG en GD is vervolgens op zoek gegaan naar mensen met wie hij de laatste maanden heeft verkeerd en heeft hen op tbc onderzocht. De patient bleek zowel familieleden en mensen op de ziekenhuiszaal waar hij lag besmet te hebben als personeelsleden van het ziekenhuis. Het aantal besmette personen dat men nu heeft gevonden mag als relatief groot worden beschouwd, aldus een arts van de Edese dienst. Tbc komt in Nederland niet zo veel meer voor. De laatste tijd, aldus de arts, is wel een stijgend aantal besmettingen vanuit het buitenland waar te nemen.