Geen zetel voor D66 in GS Friesland

LEEUWARDEN, 5 april - D66 komt in Friesland niet in het college van Gedeputeerde Staten ondanks vier zetels winst in de Provinciale Staten (van 2 naar 6). De VVD, die met 6 zetels op hetzelfde aantal uitkwam als in de vorige zittingsperiode, keert na een afwezigheid van 4 jaar met 1 zetel terug in het dagelijkse bestuur van de provincie. De andere zetels worden over CDA (3) en PvdA (3) verdeeld. Daarmee leverde de PvdA, die in de Provinciale Staten terugviel van 22 naar 16 vertegenwoordigers, 1 zetel in.

Friesland is de laatste van de 12 provincies waar de collegevorming tot stand kwam. D66 viste ook in zes andere provincies achter het net, ondanks grote verkiezingswinsten.

Onderhandelaar G. Visch van de Friese Democraten noemde gisteravond het laten vallen van zijn partij “een grote rotstreek. Hier zijn opnieuw de arrogantie van de macht en de hang naar het pluche gebleken”. Volgens Visch heeft vooral de PvdA D66 de das om gedaan.

“Ze hebben de verdeling van 3 voor het CDA, 2 voor de PvdA, 1 voor de VVD en 1 zetel voor ons geblokkeerd.” Visch noemde het “schandalig”

dat een partij als de PvdA, die zich er volgens hem zo zeer op beroept naar de stem van het volk te luisteren, “de democratische regels met voeten heeft getreden”.

Volgens PvdA-fractievoorzitter K.S. Heldoorn daarentegen was het CDA de grote schuldige, omdat die partij een PvdA-voorstel om tot een zetelverdeling van 2-2-1-1 respectievelijk voor CDA, PvdA, VVD en D66 te komen, afwees. “Wat nu tot stand is gekomen, was niet wat wij uiteindelijk wilden”, aldus Heldoorn.

Voor het CDA was de verdeling die de PvdA voorstond onbespreekbaar omdat in dat geval deze partij, die op 19 zetels bleef zitten, het verlies van de PvdA had moeten helpen opvangen.

D66 had zich ondanks bezwaren, onder meer ten aanzien van de milieuparagraaf, wel akkoord verklaard met het collegeprogramma. Dat was na zeven zittingen van telkens ongeveer 3 uur eerder deze week tot stand gekomen. De zittingen over de collegesamenstelling zijn in Friesland openbaar. Ook werd eerder deze week met een meerderheid van 1 stem besloten dat het college niet uit 6 gedeputeerden, zoals PvdA en D66 hadden gewild, maar uit 7 zou bestaan. Die ene stem gaf gisteravond ook de doorslag voor de samenstelling van het nieuwe college.