Filippijnen

De bewering van Jeroen Zonneveld in 'Briefkaart uit Manila' (NRC Handelsblad, 29 maart) dat Spaanse missionarissen “het rooms-katholieke bijgeloof” naar de Filippijnen hebben gebracht, zal wel onwetendheid zijn. Iets anders ligt het met de domheid die hem doet schrijven dat Mindanao een “islamitisch eiland” is.

    • Dr. P. Schreurs