Duitsland bepleit actie voor Koerden

BONN- PARIJS- DIYARBAKIR, 5 april - De Duitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher heeft vandaag de vervolging van de Koerden in Irak betiteld als “volkerenmoord” en gezegd dat andere landen “het recht hebben om in te grijpen”.

In Turkije zijn de afgelopen dagen naar schatting een kwart miljoen Iraakse Koerden aangekomen, zeker 150.000 zijn nog onderweg, zo heeft de gouverneur van Zuidoost-Turkije vandaag gezegd. In Noord-Irak zijn volgens sommige bronnen al zeker 240 Koerden, onder wie 200 kinderen, gestorven als gevolg van koude en honger.

“Dit is geen interne aangelegenheid van Irak, waarmee niemand zich mag bemoeien. Dit is volkerenmoord en een daad van de Iraakse dictator Saddam Hussein die de vrede bedreigt”, aldus Genscher tijdens een vraaggesprek voor de Duitse radio. De bewindsman zei dat de internationale gemeenschap niet lijdzaam mag toezien, maar “een einde moet maken aan de verschrikkelijke vervolging van de Koerden”.

Genscher heeft gevraagd om een speciale bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook Iran, dat meer dan een miljoen Koerdische vluchtelingen verwacht, heeft daar om gevraagd.

De Veiligheidsraad stemt naar verwachting vanavond over een ontwerp-resolutie van Frankrijk waarin van Saddam wordt geeist een “onmiddellijk einde te maken aan de repressie”. De Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas zei gisteren dat de VN de politiek van non-interventie in binnenlandse aangelegenheden mogelijk moeten heroverwegen. De VS en Groot-Brittannie zijn bereid de Franse resolutie te steunen.

Het is onzeker of met name China en de Sovjet-Unie, die beiden een vetorecht hebben in de Veiligheidsraad, akkoord zullen gaan met resoluties die het Iraakse optreden tegen de Koerden veroordelen.

Beide landen hebben zelf te kampen met binnenlandse onrust en zijn bevreesd voor een precedentwerking.

Parijs bepleit een omvangrijke humanitaire actie voor de Koerden en heeft vanmiddag twee vliegtuigen met 38 ton voedsel naar Turkije gestuurd voor de vluchtelingen daar. Ook Groot-Brittannie zegde gisteren steun toe aan de Koerden voor een bedrag van 35 miljoen dollar. Hulp in EG-verband staat op de agenda van de extra Europese top, maandag in Luxemburg.

Verscheidene landen hebben er bij Turkije op aangedrongen de grens voor de Iraakse Koerden open te houden. Ankara lijkt daaraan gehoor te hebben gegeven. “De grens is open, niet officieel maar wel feitelijk”, aldus gouverneur Hayri Kozakcioglu in Diyarbakir. Hij zei dat zich op dit moment 246.000 gevluchte Koerden op Turks grondgebied bevinden. De Turkse president Turgut Ozal verzekerde gisteren voor de Britse tv al dat de grenzen voor vluchtelingen open zijn.

De Revolutionaire Commandoraad, de hoogste instantie in Irak, heeft vandaag gezegd dat het hele land weer onder controle van het leger is.

“Irak heeft een einde gemaakt aan alle opstandige acties en aan de sabotage op alle plaatsen in het land”, zo citeerde het Iraakse persbureau INA de Commandoraad. (AFP, AP, Reuter, UPI)