Den Bosch biedt pleger van uitkeringsfraude plaats in werkproject

DEN BOSCH, 5 april - De gemeente Den Bosch biedt inwoners van de stad die bekend staan als plegers van fraude met sociale uitkeringen bij wijze van experiment een plaats aan in een leer- en werkervaringsproject. Doel van de proef is deze groep aan een baan te helpen en herhaling van fraude te voorkomen.

Tot de doelgroep van het experimentele leer- en werkproject behoren alle Bosschenaren die voor het eerst misbruik hebben gemaakt van een van de sociale zekerheidswetten waarvan de uitvoering in handen is van de gemeentelijke sociale dienst. Daarnaast is de proef bedoeld voor mensen die tussen de vier en twintig weken hebben gefraudeerd en-of voor een bedrag tussen de 1.200 en 4.800 gulden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan mensen die betaald werk hebben gedaan zonder dat aan de dienst op te geven en aan personen die zonder dit aan de dienst te melden als echtpaar of partner leven en aanspraak maken op een uitkering voor een alleenstaande.

Het project duurt een jaar en is mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van 70.000 gulden die het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid ter beschikking heeft gesteld. De gemeente stopte al 20.000 gulden in het project.

Ex-fraudeurs kunnen pas aan het project deelnemen als een regeling is getroffen voor terugbetaling van de ten onrechte ontvangen uitkering.

Alle 11 voormalige uitkeringsfrauders die voor deelneming aan het experiment zijn benaderd, hebben positief gereageerd. Deze maand beginnen zij met een cursus die zes tot achttien weken duren. Maximaal een half jaar lang kunnen zij een paar uur per week werkervaring opdoen. De gemeente verwacht op den duur 30 tot 50 ex-fraudeurs uit Den Bosch aan het werk te krijgen.

Uitgesloten van deelneming aan het project zijn onder meer mensen die duidelijk aantoonbaar georganiseerd misbruik hebben gemaakt van sociale zekerheidswetten. De gemeente onderstreept dat de gebruikelijke procedure na het constateren van fraude niet verandert.

Dit betekent in de praktijk dat de te veel ontvangen uitkering wordt teruggevorderd, dat er een beslissing wordt genomen over het al dan niet korten op de uitkering en dat het openbaar ministerie eventueel oordeelt over strafvervolging.

Het openbaar ministerie heeft de gemeente toegezegd per geval te bekijken of deelnemers aan het project in aanmerking komen voor strafvermindering. Dat zal waarschijnlijk na een half jaar gebeuren.

Het project zelf is volgens de gemeente geen vorm van alternatieve dienstverlening of strafoplegging.