De constatering dat het jonge kind in het ...

De constatering dat het jonge kind in het basisonderwijs in de knel komt, als nieuw feit gebracht, maar reeds veelvuldig voorspeld bij de voorbereiding van de Wet op het Basisonderwijs 1985, geeft aan dat de begeleiding van het jonge kind nog altijd wordt ondergewaardeerd.

Ben A. Semmekrot, Katholieke Universiteit Nijmegen

De opkomst van computers met bijbehorende printers betekent een toenemende verspilling van papier. Deze extra aanslag op onze bossen kan gemakkelijk gereduceerd worden door eenzijdig bedrukt papier te gebruiken voor proefafdrukken.

Desiree M.F.M. van der Heijde, Katholieke Universiteit Nijmegen

Drang tot nivellering kan absurde vormen aannemen, zelfs voortduren tot in de dood. Dit is het geval in sommige Nederlandse gemeenten waar ieder op zijn graf verplicht hetzelfde kruis krijgt. Een uniek stuk grafcultuur is hiermede verloren gegaan.

N.H.J. Pijls, Katholieke Universiteit Nijmegen

Wanneer je ziet wat voor onzin filosofen in de loop der eeuwen over vrouwen gezegd hebben word je buitengewoon sceptisch met betrekking tot wat ze over het zijn beweren.

Tjeerd Bastiaan Jongeling, Vrije Universiteit Amsterdam

Uit de dwingende oproep tot de Nederlandse verpakkingsindustrie om zelf met voorstellen te komen ter vermindering van het verpakkingsafval, blijkt dat de overheid niet zwaar tilt aan haar eigen maatstaven ten aanzien van milieubeheer.

Janette Nicole van Dijkhuizen Vrije Universiteit Amsterdam

Een met de Nederlandse wetgeving vergelijkbare regeling betreffende de openbaarheid van ambtelijke stukken, biedt een betere garantie op een doorzichtige politieke besluitvorming in de Europese Gemeenschap, dan het voorstel om in navolging van de praktijk in de Verenigde Staten, lobbies bij instellingen van de Europese Gemeenschap te registreren.

Ph. van Praag jr., Universiteit van Amsterdam