CDA, VVD: plicht tot identificatie te beperkt

DEN HAAG, 5 april - CDA en VVD staan kritisch tegenover het concept-wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) voor een beperkte identificatieplicht. CDA en VVD willen dat ook in het kader van criminaliteitsbestrijding burgers verplicht kunnen worden zich te identificeren.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer zegt in een reactie er niet van overtuigd te zijn dat er geen wettelijke draagplicht voor iedereen moet komen in combinatie met strafmaatregelen. Dat wordt onvermijdelijk als de nieuwe voorstellen in de praktijk niet zouden werken, aldus het CDA. De VVD is van mening dat de draagplicht meteen moet worden ingevoerd. Woordvoerder Wiebenga vindt dat het kabinet veel te traag is met de invoering van de identificatieplicht omdat hiervoor volgens hem allang een Kamermeerderheid is. Hij noemt het een “gemiste kans” dat de nieuwe identificatiekaart niet gebruikt kan worden in Europees verband.

Als experimenten op het terrein van het tegengaan van voetbalvandalisme en zwartrijden in de praktijk niet werken dan wil het CDA dat deze vormen van criminaliteit ook onder de nieuwe wet komen te vallen. PvdA en D66 zijn tevreden over de nieuwe plannen van Hirsch Ballin.

Het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) zegt dat buitenlanders worden gecriminaliseerd door de nieuwe voorstellen. “Buitenlanders moeten toch al papieren op zak hebben. Waarom moeten ze zes uur worden vastgehouden en kunnen ze niet naar huis gaan om hun papieren op te halen”, vraagt woordvoerster I. Tappeiner.

De werkgeversorganisatie KNOV is tevreden over de concept-voorstellen, waarin werkgevers die buitenlanders in dienst hebben erop moeten toezien dat hun werknemers zich kunnen identificeren. Ondernemers kunnen strafrechtelijk worden vervolgd als een personeelslid in gebreke blijft bij identificatie. Het KNOV noemt zo'n maatregel vanzelfsprekend. Het sanctiebeleid kan op die manier ook oneerlijke concurrentie tegengaan, aldus het KNOV.