C. KLOOS

In mijn artikel van 26 maart noemde ik de namen van Nederlandse schilders die in 1932 aan een internationale tentoonstelling in Venetie hadden deelgenomen.

Onder hen bevond zich een zekere Kloos, die ik, in tegenstelling tot de anderen, niet kon thuisbrengen. Het blijkt C. Kloos (1895-1976) te zijn geweest, die voor de oorlog een zekere bekendheid genoot, maar daarna nog slechts een keer exposeerde. Hij schilderde hoofdzakelijk naakten. Veel van zijn werk is verloren gegaan bij een brand in zijn atelier.