Akkoord over nieuw bestuur in regio rondom Amsterdam

AMSTERDAM, 5 april - Tussen de regio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland komt een nieuwe bestuurslaag. Amsterdam, Almere, de Haarlemmermeer, Zaanstad en dertien andere gemeenten rondom de hoofdstad zijn gisteravond in Almere in principe akkoord gegaan met de vorming van een nieuw regiobestuur. Dit Regionaal Overleg Amsterdam (ROA) wil een groot aantal taken overnemen van de gemeenten en de provincies.

Het ROA denkt vooral aan de verdeling van woningcontingenten, de planning van grote bouwlocaties, het aangeven van de hoofdwegenstructuur, de planning van het regionaal openbaar vervoer, het aanwijzen van landschappelijke gebieden en een aantal taken op milieugebied. Het ROA overlegt binnenkort met het rijk en beide provincies over het gisteravond aangenomen rapport 'De grenzen geopend'.

Tot nu toe had de samenwerking binnen het ROA op vrijwillige basis plaats. Binnenkort zal de regio worden bestuurd op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voorlopig zullen de leden van een nieuw te vormen regioraad uit en door de gemeenteraden worden gekozen naar rato van het aantal inwoners.

Amsterdam krijgt in die constructie 20 van de 59 zetels. Een stuurgroep buigt zich nog over het probleem van de politieke samenstelling van de raad, die enigszins zal moeten overeenstemmen met de verhoudingen in de regio. Gezien de hoeveelheid taken van het ROA dringt vooral de gemeente Amsterdam erop aan de 'stadsgewestraad' van het ROA omstreeks 1995 rechtstreeks door de 1,25 miljoen inwoners van de regio te laten kiezen. Vooral de afgevaardigden van de kleinere gemeenten wilden zich daarop gisteravond niet vastleggen. In 1994 moet een 'onbevangen en open' evaluatie uitwijzen of het ROA-gebied rijp is voor directe verkiezingen.