Wordt of worden

In een cursus waarin onze eerstejaars studenten in goed Nederlands over psychologie leren schrijven, moeten zij onderzoeksartikelen samenvatten.

Een van de artikelen gaat over kindertekeningen. “De kinderen werden gevraagd...” komt in de samenvattingen vaak voor, en daar gaat het rode potlood door: correct is “de kinderen werd gevraagd”. Het was dus even schrikken toen H.P.F. Mercken (NRC Handelsblad, 25 maart) op gezag van de 'Dikke' van Dale liet weten dat “de heren worden verzocht” correct is en “de(n) heren wordt verzocht” fout. Wat bij 'verzocht' fout is, zal ook wel fout zijn bij 'gevraagd'.

In mijn eigen van Dale vond ik tot mijn verrassing bij het lemma 'verzoeken' de volgende tekst: “de heren wordt verzocht (niet: de heren worden verzocht) hierheen te komen.” Wat nu? Had Mercken een gekleurde bril op bij het raadplegen van het woordenboek of zag ik zelf dubbel? Het antwoord op deze vraag was niet moeilijk te vinden en eervol voor Mercken en mij, maar wat minder voor van Dale. Mercken heeft een oudere druk geraadpleegd, en ik de elfde uit 1984. Ik vond de voorkeur voor “de heren worden verzocht” in de achtste druk uit 1961 en in de negende druk uit 1970; andere drukken had ik niet zo snel ter beschikking. Ook in de elfde druk is volgens het voorwoord, net als bij voorgaande drukken, “het oorspronkelijke (negentiende-eeuws) karakter opzettelijk en weloverwogen...

gehandhaafd''. Op de negentiende eeuw kan men zich dus niet beroepen bij het maken van een keuze tussen de twee grammaticale constructies, en onze studenten zullen voor de zoveelste keer verzuchten dat de wetenschap geen definitieve antwoorden geeft. Maar daar kunnen ze beter vroeg dan laat aan wennen.

    • Dr. C. Hamaker