Voorzitter parlement wordt uit Roemeense Front gezet

BOEKAREST, 4 april - Alexandru Birladeanu, de voorzitter van het Roemeense parlement en formeel de tweede man van de staat, wordt uit het Front van Nationale Redding gezet, samen met twaalf parlementsleden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van kritiek van de dertien op het beleid van premier Petre Roman, de voorzitter van het Front.

De 80-jarige Birladeanu deed eind vorige week een felle aanval op Romans beleid. Hij hekelde belangrijke punten in het statuut van het Front, zoals dat eerder op het eerste nationale congres van de Roemeense regeringspartij was vastgesteld, met name de partijdiscipline in het parlement en de instelling van een “nationale leider” van het Front (in de persoon van Roman). Ook uitte Birladeanu kritiek op het economische beleid. De prijsliberalisering van 1 april werd veroordeeld omdat voor belangrijke produkten prijsniveaus zijn gehandhaafd. Ten slotte eiste Birladeanu de vorming van een coalitieregering.

Hij werd naar aanleiding van zijn kritiek op zijn beurt aangevallen door de regeringsgezinde media en door ministers als Adrian Severin, die verantwoordelijk is voor de economische hervormingen. Severin verweet Birladeanu “bolsjewistische methoden” bij zijn uitval. (AP) Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: Birladeanu is een oudgediende in de Roemeense politiek; al in 1946 werd hij minister van economische zaken. Hij heeft in de jaren vijftig en zestig een prominente rol gespeeld. Zo was hij van 1955 tot 1965 en van 1967 tot 1968 vice-premier. Belangrijker nog was zijn lidmaatschap van het politburo aan het begin van het tijdperk-Ceausescu, van 1965 tot 1968. Dat politburo bestond toen slechts uit zeven leden. Het oppositionele dagblad Romania Libera herinnerde Birladeanu onlangs nog eens aan zijn verleden door de voorpagina af te beelden waarop de Roemenen in 1965 kond werd gedaan van de samenstelling van de partijleiding; op die pagina stond Birladeanu's portret vlak naast dat van Ceausescu en de stalinistische minister van binnenlandse zaken, Draghici.

In de jaren zeventig verdween de econoom Birladeanu van het toneel, om pas weer in maart 1989 op te duiken, als opposant van Ceausescu: hij was een van de ondertekenaars van een zeer kritische open brief van zes voormalige leiders aan Ceausescu's adres. Dankzij die 'dissidente'

actie kon Birladeanu na de revolutie van december 1989 opnieuw een rol spelen - tot ongenoegen van de oppositie, die in zijn terugkeer op het politieke toneel een bewijs ziet dat in de nieuwe leiding de dienst nog steeds wordt uitgemaakt door “oude communisten”.

Romania Libera veroordeelde zaterdag de uitval van Birladeanu als “een politieke show”. Een dag eerder besteedde het blad de hele voorpagina aan een petitie waarin honderden intellectuelen de Academie van Wetenschappen lieten weten dat Birladeanu geen recht heeft op het lidmaatschap.