Verpakkingen (2)

De paginagrote advertentie van Hoogovens Groep BV (NRC Handelsblad, 21 maart) geeft de lezer een fleurig beeld van de grote voordelen van aluminium verpakkingen.

Maar weet Hoogovens niet dat de helft van al het huisvuil niet naar verbrandingsovens gaat, maar gestort wordt? Hoe wil Hoogovens het aluminium dan met elektromagneten uit de vuilnisbelten halen voor recycling?

Weet Hoogovens niet hoeveel schade er aan landschap, natuur en milieu wordt toegebracht en hoeveel energie er wordt verspild voordat een velletje alumimiumfolie in de kliko verdwijnt? Weet Hoogovens niets van het aluminium zwerfvuil dat onze kostbare aarde verziekt?

Wij vinden deze reclame ronduit misleidend. Voor een forel mag het dan een prima verpakking zijn: voor verreweg de meeste produkten en medicijnen zijn goede en milieu-vriendelijker alternatieven!

    • Marian Meerdink
    • Milieudefensiegroep Bunnik