Rechter wijst leider aan van verzetsorganisatie uit oorlog

UTRECHT, 4 april - De verzetsman Willem Schoemaker, alias Miki, is gedurende enkele jaren de leider geweest van de in 1943 opgerichte verzetsorganisatie de Geheime Dienst Nederland.

Dit heeft de fungerend president van de Utrechtse rechtbank vanochtend bepaald in kort geding. De eis van Jo Jansen, alias Max, om Schoemaker te veroordelen tot het opstellen van een schriftelijke verklaring waarin wordt vastgesteld dat “J.M. Jansen de GDN heeft geleid en uitgebouwd tot een net van informatielijnen over geheel Nederland” is afgewezen.

De president oordeelt dat een dergelijke verklaring niet alleen onjuist zou zijn, maar bovendien om formele redenen niet kan worden toegewezen. Zo'n uitspraak zou immers neerkomen op een “definitieve voorziening” terwijl de feiten worden bestreden. “In kort geding is niet aannemelijk geworden dat de feiten zich precies zo hebben toegedragen als in de door Jansen gewenste verklaring is verwoord.”

Bovendien kan volgens de rechter niemand door een rechterlijke uitspraak worden gedwongen een mening te uiten die de zijne niet is.

Het betoog van Jansen (76 jaar) dat een snelle uitspraak is gewenst gezien zijn slechte gezondheidstoestand en hoge leeftijd betekent volgens de rechtbank niet dat een spoedeisend belang - hetgeen in kort geding wordt vereist - is aangetoond. Jansen weet al jaren dat Schoemaker zich hoofd van de GDN noemt. “Als Jansen zich zo gegriefd voelt, had hij al veel eerder rechtsmaatregelen kunnen nemen.”