Rapport: Amsterdam moet 'fietsvriendelijker' worden

AMSTERDAM, 4 april - De gemeente Amsterdam moet het stimuleren van de fiets tot hoofdprioriteit van haar beleid maken. “Fietsen is de meest milieuvriendelijke vervoersoort die op korte afstanden goed kan concurreren met de auto”, stelt de gemeentelijke milieudienst voor in de Strategische Notitie Verkeer-Milieu.

Volgens de gemeentelijke studie kan het fietsgebruik in de stad met zo'n 75 procent toenemen. Die groei kan onder andere worden bereikt door het terugdringen van fietsendiefstal, het neerzetten van nieuwe fietsenstallingen en aanleggen van meer aparte fietspaden - onder meer door op een aantal drukke doorgangsroutes eenrichtingsverkeer in te stellen.

De nu verschenen notitie beoogt het woon-werkverkeer per auto te beperken, maar wil voorkomen dat de bereikbaarheid van de stad voor het zakenverkeer verslechtert. In dat kader wordt een omvangrijk pakket maatregelen voorgesteld, varierend van het toepassen van zogenoemd fluisterasfalt, het concentreren van kantoren rondom stations en andere knooppunten van het openbaar vervoer tot het verhogen van de parkeertarieven en de intensivering van het parkeerbeheer. Op tal van punten wil de gemeente bovendien 'het goede voorbeeld geven': bij het gemeentepersoneel zal het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd en bij het gemeentelijke wagenpark zullen de schoonste technieken worden toegepast.

Na overleg met de raadscommissie voor verkeer en milieu zullen B en W een definitief standpunt bepalen over de voorstellen. Nu al is duidelijk dat men voor extra lokale belastingmaatregelen niets voelt.