President Lech Walesa waarschuwt Westen voor nieuw Gordijn

BRUSSEL, 4 APRIL. President Lech Walesa van Polen heeft gisteren het Westen gewaarschuwd geen “zilveren gordijn” op te trekken tussen West-Europa en de Oosteuropese landen die zich van het socialisme hebben ontdaan. Walesa doelde daarmee op de zich snel verslechterende economische en sociale situatie in Oost-Europa en het gebrek aan conrete hulp vanuit het Westen.

Walesa, die gisteren Brussel bezocht en er sprak met leidende functionarissen van EG en NAVO, zei dat de nieuwe democratieen in Oost-Europa zich voelen als “wezen”. Polen wil zijn plaats innemen als “volwaardig lid van het nieuwe Europa” en verwacht geen voorkeursbehandeling. “Maar richt alstublieft, nu we het IJzeren Gordijn hebben neergehaald, geen zilveren gordijn op.” Volgens Walesa wordt Polen overspoeld met produkten die uit de EG zijn ingevoerd, maar zijn Poolse produkten in de EG niet te vinden. “We zijn misschien niet op elk gebied concurrerend, maar ik garandeer u dat het brood en de kleding die we produceren heel goed zijn”, aldus de Poolse president.

Polen en de Europese Gemeenschap onderhandelen over een samenwerkingsakkoord. Zowel Walesa als Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, toonde zich gisteren optimistisch over de mogelijkheden van samenwerking.

Delors sloot een Pools EG-lidmaatschap op afzienbare termijn uit. Hij zei dat Portugal en Spanje zich zeven jaar op hun EG-lidmaatschap hebben voorbereid en dat een te snelle toetreding van Polen tot mislukkingen en teleurstellingen zou leiden. Walesa van zijn kant gaf toe dat Polen en de EG zich “niet op hetzelfde niveau” bevinden maar voegde daaraan toe dat Polen uiteindelijk wel lid van de EG wil worden., Walesa sprak gisteren ook met NAVO-secretaris-generaal Worner, maar anders dan onlangs president Havel van Tsjechoslowakije bezocht hij niet het hoofdkwartier van de NAVO. In zijn gesprek met Worner onderstreepte Walesa dat de nieuwe veiligheidsstructuren in Europa, die worden gevestigd nu het Warschaupact is opgeheven, de Sovjet-Unie niet de indruk moeten geven dat ze zich bedreigd moet voelen. (UPI)