Pakhoed wil terminal op Maasvlakte

ROTTERDAM, 4 APRIL. Het havenconcern Pakhoed heeft plannen een containerterminal in te richten op de Rotterdamse Maasvlakte. De bouw ervan kost 200 miljoen gulden.

Pakhoed-dochter Unitcentre, in grootte het tweede containerbedrijf in Rotterdam, meldt een optie te hebben op 36 hectare Maasvlakte. Daar denkt het bedrijf binnen twee jaar een terminal te kunnen bouwen met zeshonderd meter kadelengte, aldus het bedrijfsperiodiek Transvisie.

In de onmiddellijke nabijheid exploiteert ECT, Rotterdams grootste containeroverslagbedrijf, ook een moderne terminal.

Volgens Unitcentre-directeur K. de Jong heeft de fusie tussen Pakhoed en het Rotterdamse havenconcern Furness, vorig jaar, de onderneming tot een belangrijke partij in de haven gemaakt. Dit heeft tot “een stevige concentratie in enkele groeimarkten” geleid, waaronder containers. Unitcentre breidt op dit moment haar terminal aan de Waalhaven uit.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf bevestigt gesprekken met Unitcentre te voeren over uitbreiding van haar activiteiten. Het ontkent echter dat Unitcentre een optie heeft op een deel van de Maasvlakte.

Volgens het havenbedrijf is er zeker behoefte aan uitbreiding van de capaciteit voor containeroverslag. In Rotterdam worden jaarlijks 2,5 miljoen containers behandeld - “bij een gunstige economische ontwikkeling” voorziet de gemeente een groei tot 6 miljoen containers in 2010.