Milieudefensie in actie tegen wegwerpplastic

LEIDSCHENDAM, 4 APRIL. Onder het motto “Neem je eigen mok mee” is de Vereniging Milieudefensie vandaag een campagne begonnen tegen wegwerpplastic, in het bijzonder wegwerpbekers, -borden en -bestek. In een brief aan minister Alders (VROM) wordt gevraagd zo snel mogelijk een regulerende heffing op deze artikelen in te voeren om het gebruik in te dammen.

Per jaar verslijt de Nederlandse bevolking onder meer drie miljard bekers uit koffieautomaten. Zij zijn gemaakt van polystyreen, een stof die uiterst moeilijk verteert.

Uit onderzoek van Milieudefensie is gebleken dat wegwerpservies aanmerkelijk slechter is voor het milieu dan afwasbaar servies, dat steeds opnieuw wordt gebruikt. In het onderzoeksrapport zijn de milieuaspecten van verschillende alternatieven “van wieg tot graf”

(van grondstofwinning tot het afvalstadium) met elkaar vergeleken. De afwasbare varianten - onder meer porselein en glas - scoren op bijna alle punten beter. Een extra probleem bij polystyreen is dat bij de produktie daarvan het kankerverwekkende benzeen wordt gebruikt.

Overschakeling naar duurzame alternatieven hoeft volgens Milieudefensie organisatorisch geen moeilijkheden op te leveren.

Koffieautomaten zijn gemakkelijk en goedkoop om te bouwen, zodat men in plaats van een wegwerpbeker een mok of stenen kopje kan gebruiken.

Bovendien levert overschakeling financiele winst op. Het rapport van Milieudefensie is vanmorgen aangeboden aan het PvdA-Kamerlid mevrouw L. van Rijn-Vellekoop. Zij toonde zich zeer ingenomen met de actie die volgens haar past in het totale afvalbeleid. “Wij praten al jaren over preventie en hergebruik, maar helaas is er nog weinig van terechtgekomen”, aldus het Kamerlid. Zij vond dat fabrikanten van bijvoorbeeld plastic bekers verplicht moeten worden hun artikel na gebruik terug te nemen om het geschikt te maken voor recycling.

Van Rijn-Vellekoop ondersteunde het streven naar een heffing op wegwerpplastic. “Maar het is een zaak voor de langere termijn”, zei zij. Milieudefensie wil sneller resultaat en is daarom haar campagne begonnen die zich toespitst op kantines en bedrijfsrestaurants.

De aanbieding van het rapport gebeurde vanmorgen in de kantine van het ministerie van milieubeheer in Leidschendam, omdat Milieudefensie deze kantine beschouwt als een toonbeeld van milieuvriendelijke catering.