Kosto overlegt met gevangenisdirecties over ontsnappingen

DEN HAAG, 4 april - De directeuren van vier nieuwe gevangenissen bespreken morgen met staatssecretaris Kosto (justitie) welke maatregelen getroffen kunnen worden om hun inrichtingen beter te beveiligen.

Directe aanleiding voor dat gesprek, waartoe Kosto het initiatief heeft genomen, is de ontsnapping op dinsdagavond van vier (nog steeds voortvluchtige) gedetineerden uit de twee jaar oude inrichting De Geerhorst in Sittard. Het betrof de derde ontsnapping sinds de gevangenis in gebruik is.

Behalve de directeur van De Geerhorst nemen de directeuren van De Schie in Rotterdam, de Marwei in Leeuwarden en De Grittenborgh in Hoogeveen aan het onderhoud met Kosto deel. Deze vier gevangenissen zijn volgens hetzelfde 'programma van eisen' gebouwd. Het zijn met name de ontvluchtingen uit de gevangenissen in Sittard en Hoogeveen en de technische gebreken die daarna werden geconstateerd waarover Kosto zich zorgen maakt. In afwachting van meer structurele maatregelen zijn in beide inrichtingen tijdelijke maatregelen getroffen om ontsnappingen te voorkomen.

Naar aanleiding van de ontsnapping in Sittard stelt Kosto zich op het standpunt dat de zorg en de aandacht voor de beveiliging van de strafinrichtingen verder moet worden geintensiveerd. Daarbij dienen volgens de bewindsman de twee doelstellingen van het gevangeniswezen - beveiliging van de maatschappij en een humane tenuitvoerlegging van de straf - op een evenwichtige wijze te worden gerealiseerd.

Kosto wil op korte termijn ook overleg voeren met minister Alders (VROM), de verantwoordelijke bewindsman voor de Rijksgebouwendienst.

In dat gesprek zal Kosto bekijken welke bouwkundige voorzieningen kunnen worden getroffen om de nieuwe gevangenissen 'materieel' beter te beveiligen. Hij wil tevens bespreken hoe technische tekortkomingen als in De Geerhorst bij het verdere bouwprogramma van nieuwe gevangenissen kunnen worden voorkomen.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM gaat ervan uit dat de problemen eerst tussen ambtenaren van beide departementen zullen worden besproken. De bewindslieden zullen er volgens hem alleen aan te pas komen als er knopen moeten worden doorgehakt.