Hulp toegezegd voor Koerdische vluchtelingen

LONDEN-BRUSSEL, 4 april - Verscheidene Europese landen hebben het optreden van Irak jegens de Koerden veroordeeld en aangekondigd hulp te zullen verlenen aan de honderduizenden Koerden die op de vlucht zijn geslagen voor de troepen van de Iraakse leider Saddam Hussein.

De Britse premier, John Major, zei in een vandaag vrijgegeven boodschap aan de Amerikaanse president George Bush dat een 'massale internationale inspanning' nodig is voor de Koerdische vluchtelingen.

De Britse regering had gisteren Irak al krachtig veroordeeld wegens zijn onderdrukking van de Koerden en Major maakte bekend dat Londen de Koerden humanitaire hulp zou verlenen.

De Britse ex-premier Margaret Thatcher hield gisteren een vurig pleidooi om snel hulp aan de Koerden te geven. “Ik denk dat we heel krachtige stappen moeten nemen. Het is geen kwestie om vast te houden aan wettelijke details. We moeten er nu op af”, aldus Thatcher na een gesprek met Koerdische ballingen.

Duitsland sloot zich gisteren aan bij het Franse initiatief om de Koerdische kwestie aan de orde te stellen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Franse president, Fran(c,)ois Mitterrand, had eerder verklaard dat de Veiligheidsraad zijn geloofwaardigheid zou verliezen indien hij Irak niet zou veroordelen wegens de behandeling van de Koerden. Vandaag overleggen de leden van de Veiligheidsraad over de zaak. Gisteren vertrok de Franse staatsecretaris voor humanitaire zaken, Bernard Kouchner, naar Turkije om de hulp voor de Koerden te helpen organiseren.

De Europese Gemeenschap besloot gisteren een bedrag van vijf miljoen ecu's, zo'n 11,5 miljoen gulden, ter beschikking te stellen voor noodhulp aan Koerdische vluchtelingen. De hulp is vooral bedoeld voor de opvang van vluchtelingen in Turkije en Iran. Ook Oostenrijk en Noorwegen kondigden aan hulp te zullen geven voor de vluchtelingen.

(AFP, Reuter)