Hoger dividend Kon. Van Besouw

Koninklijke Van Besouw uit Goirle (kunststoffen en tapijt) heeft een dividend voorgesteld van 2,10 gulden per aandeel.

Het met tien procent verhoogde dividend kan naar keuze in aandelen ten laste van de agioreserve of ten laste van de overige reserve worden opgenomen. In dat geval geven dertig bestaande aandelen recht op een nieuw aandeel.

In 1990 is het aantal uitstaande aandelen door een claim-emissie met 30 procent gestegen tot 531.733, zodat de de winst per aandeel met slechts twee procent toenam tot 6,22 gulden. Deze kapitaaluitbreiding bekostigde de overneming van de voormalige Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT).

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 19 april