Dienstplicht korter

DEN HAAG, 4 april - Vanaf 1 mei kunnen erkende gewetensbezwaarden hun vervangende dienstplicht al na 16 maanden beeindigen.

Vooruitlopend op een wetswijziging kunnen gewetensbezwaarden die vanaf 1 januari 1990 zijn opgekomen buitengewoon verlof aanvragen, zo heeft minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) de Tweede Kamer laten weten. De militaire dienstplicht voor de meeste militairen was al verkort tot 12 maanden.