Devaluatie toeristenroebel: nu 27,6 roebel voor 1 dollar

MOSKOU, 4 APRIL. Zonder er een officieel woord aan vuil te maken heeft de Sovjet-Unie de roebel voor toeristen met bijna tachtig procent gedevalueerd. Voor een dollar betaalt de Vnesjekonombank, de bank voor buitenlandse economische betrekkingen, nu 27,6 roebel uit. De koers was 5,8 roebel voor een dollar, dat wil zeggen drie roebel voor een gulden. Volgens een medewerker van de bank geldt de nieuwe koers al vanaf afgelopen maandag 1 april.

De twee andere koersen van de roebel, de officiele die louter nog symbolische waarde heeft en de commerciele die wordt berekend in het zakelijke verkeer met de Sovjet-overheid, zijn niet aangepast.

De devaluatie van de zogeheten toeristenkoers leidt er toe dat de waarde van de roebel officieel nagenoeg identiek is geworden aan wat er in Moskou op de zwarte markt voor wordt betaald. Daar levert een dollar tussen 23 en 28 roebel op. Bovendien onderscheidt deze koers zich niet meer zo drastisch van de prijs die wordt betaald in de Baltische landen, waar privebanken met toestemming van de nationalistische overheid zelfstandig in valuta mogen handelen. De Litouwse bank is bijvoorbeeld per ingang van 2 april begonnen met de verkoop van roebels tegen dollars tegen een koers van 30 op een. De Estlandse bank keert zelfs 43 roebel uit voor een dollar.

De devaluatie van de 'straatroebel' of 'houten roebel' is onderdeel van het financiele beleid van de regering van Sovjet-premier Valentin Pavlov. Zijn doel is het herstel van de roebel als enigszins serieus betaalmiddel, zodat de munt straks convertibel kan worden tegen Westerse valuta. Pavlov hoopt dit te bereiken via een strikte centralisatie van het financiele verkeer in de Sovjet-Unie.

Verschillende nieuwe wetten, die per 1 april van kracht zijn geworden, hebben bijvoorbeeld tot doel de dollar als feitelijk betaalmiddel terug te dringen. Maar dat kan alleen als de staat tegelijkertijd de officieuze financiele circuits wind uit de zeilen neemt.

De devaluatie kan gevolgen hebben voor de loonkosten in de Sovjet-Unie die door deze maatregel enorm kunnen dalen. Buitenlandse bedrijven die hun personeel wettelijk in roebels moeten uitbetalen, zouden nu in staat kunnen zijn de lonen te verhogen zonder te vluchten in allerlei indirecte vormen van betaling.