Bron

De zegswijze: “The king can do no wrong” in de column van H.A. van Wijnen (NRC Handelsblad, 30 maart) stamt waarschijnlijk uit de Bijbel, namelijk Spreuken 16 : 12 - “Wrongdoing is hateful to kings, For through the right the throne stands secure” (The Anchor Bible).

In de tijd van Blackstone was men in de Anglicaanse Kerk nog voldoende bijbelvast, zodat bronvermelding niet nodig was.

    • I. Cohen