Breda let scherp op gevaarlijke stoffen

BREDA, 4 april - De gemeente Breda gaat de opslag van milieugevaarlijke stoffen op bouwplaatsen en de afvoer daarvan scherper in de gaten houden.

Daarover is een afspraak gemaakt met het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Die afspraak is vastgelegd in een convenant dat beide partijen op 10 april ondertekenen. De afdeling Breda van het NVOB wil dat haar leden milieugevaarlijke stoffen op bouwplaatsen apart houden, op een goede manier opslaan en meegeven met een daarin gespecialiseerde firma. De gemeente zal als opdrachtgever van nieuwbouwprojecten eisen dat standaardbepalingen over de opslag en afvoer in de bouwbestekken worden opgenomen. Ook zal zij toezicht houden op de naleving van het convenant.