Wallage wil minder vrij examenpakket

DEN HAAG, 3 april - De vrijheid die leerlingen van HAVO en VWO nu hebben bij de keuze van hun vakkenpakket moet grotendeels verdwijnen. Leerlingen moeten gaan kiezen uit vier combinaties van vakken en delen daarvan, zogeheten doorstroomprofielen. Die zijn bedoeld om de voorbereiding van HAVO-scholieren op het hoger beroepsonderwijs en van VWO-ers op het wetenschappelijk onderwijs te verbeteren.

Dit zal staatssecretaris Wallage (onderwijs) volgende week vrijdag voorstellen aan het kabinet. In een nog vertrouwelijke nota over de tweede fase van het voortgezet onderwijs stelt hij vier profielen voor: natuur en techniek, natuur en gezondheidszorg, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. De vier combinaties moeten een gemeenschappelijk deel hebben met voor alle leerlingen verplichte vakken als Nederlands, en vakken die alleen verplicht zijn voor het betreffend profiel, zoals wiskunde voor 'natuur en techniek'.

Leerlingen houden de vrijheid om daarnaast nog zelf vakken of onderdelen daarvan te kiezen.

Wallage wil met dit plan de uitval in het hoger onderwijs bestrijden. Door HAVO en VWO nadrukkelijker dan tot nu toe te laten voorbereiden op wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs hoopt Wallage eveneens het gebruik van veel voorkomende 'omwegen' te ontmoedigen, zoals van HAVO via het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs.

Naast de profielen wil Wallage ook de studiekeuze-adviezen nadrukkelijker gaan gebruiken om de leerlingstromen te sturen.

Leerlingen in HAVO of VWO krijgen na het derde jaar - het 'schoolkritisch moment' - advies of ze op de ingeslagen weg moeten voortgaan. Wie volgens de school te weinig kans maakt de opleiding succesvol af te ronden krijgt de mogelijkheid om via een nog op te richten 'doorstroomopleiding' verder te gaan in het middelbaar beroepsonderwijs.

Ook moeten scholen strenger gaan selecteren om leerlingen op de juiste plek te krijgen. Daartoe worden de toelatingsregelingen van MAVO, HAVO en VWO aangescherpt. In een openbaar jaarverslag moeten de scholen verantwoording afleggen van de aantallen leerlingen die blijven zitten of de school voortijdig verlaten. Om de scholen in staat te stellen het onderwijs meer op de behoeften van de leerlingen af te stemmen, wordt de omvang van de vakken niet meer omschreven in lesuren, maar in studielast. Zo komen er meer mogelijkheden voor andere werkvormen dan klassikaal onderwijs.