Verzet tegen voorwaarden bankfusie

ROTTERDAM, 3 APRIL. De plannen van de gefuseerde banken ABN en AMRO om tot een pakket arbeidsvoorwaarden te komen, stuiten op grote weerstand van de werknemers, zegt de Dienstenbond FNV.

Maar volgens een woordvoerder van de ABN Amro is er “nog niets aan de hand”.

Leden van de Dienstenbond FNV hebben de voorstellen voor integratie van de arbeidsvoorwaarden gisteren verworpen. Ook binnen de centrale ondernemingsraad van de Amro bestaan bezwaren tegen het harmonisatie-pakket.

Een ruime meerderheid van de werknemers is bereid actie te voeren voor verbetering van het pakket arbeidsvoorwaarden, zo bleek gisteren tijdens een eerste ledenraadpleging van de Dienstenbond FNV in Amsterdam.

Zowel ABN-werknemers als Amro-personeelsleden zijn ontevreden over het in elkaar schuiven van de arbeidsvoorwaarden, maar om verschillende redenen. De Amro-mensen gaan er weliswaar op vooruit, maar dat duurt te lang, vindt de Dienstenbond FNV. Pas na een overgangsperiode die vier tot tien jaar kan duren, geldt voor Amro-werknemers eenzelfde winstdelingsregeling als voor het ABN-personeel.

Voor ABN-werknemers betekent de integratie een forse achteruitgang, zegt de Dienstenbond FNV. Hun winstuitkering wordt bevroren en hun jaarlijks beloningstoeslag wordt gehalveerd.

Een woordvoerder van de ABN Amro vindt het “veel te voorbarig” om er nu al vanuit te gaan dat het overleg over harmonisering van de arbeidsvoorwaarden is mislukt. Volgens de woordvoerder heeft het bedrijf met vakbonden en ondernemingsraden “een tiental zeer constructieve besprekingen gevoerd” over het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden. Afgesproken is dat de bonden het eindbod van de directie zouden voorleggen aan hun leden. Op 18 april zou de bank van het resultaat van die peiling op de hoogte worden gesteld. “Tot op dat moment is er dus niets aan de hand”, zegt de woordvoerder.