Vergoeding commissaris bij PGEM verdubbeld

ARNHEM, 3 APRIL. De commissarissen van de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij (PGEM) gaan binnenkort het dubbele verdienen van wat zij nu jaarlijks aan honorarium ontvangen.

Hun jaarvergoeding wordt opgetrokken van 5.000 gulden, een bedrag dat ver beneden het gemiddelde van Nederlandse commissarissen ligt, naar 10.000 gulden. De PGEM wil de honorering van de commissarissen daarmee op een peil brengen dat kan wedijveren met wat bij vergelijkbare ondernemingen wordt betaald.

Dat klinkt alleszins redelijk. Toch zit aan deze salarisverhoging een pikant 'politiek' tintje. Gelderland is grootaandeelhouder van de PGEM. In de raad van commissarissen van de energiemaatschappij zitten ook negen vertegenwoordigers van provinciale staten naast vijf andere leden. Die raad van commissarissen heeft enige tijd geleden aan de directie van de PGEM al goedkeuring gegeven voor zijn eigen salarisverhoging.

Gisteren werd dat voorstel voorgelegd aan de grootaandeelhouder, het bestuur van de provincie dus, om te kijken hoe het daar zou vallen.

Gedeputeerde staten waren het met zichzelf eens en gaven hun goedkeuring aan het voorstel. Dat zal daarom binnenkort in de aandeelhoudersvergadering worden behandeld.

Juist de afgelopen weken hebben de Gelderse provinciale politici tijdens de beraadslagingen over het nieuwe beleid voor de komende jaren en met het oog op de penibele situatie van de Gelderse schatkist, besloten de toekomstige winsten van de PGEM af te romen.

Waarmee duidelijk niet gedoeld werd op deze maatregel die toch 70.000 gulden jaarlijks minder aan PGEM-winsten zal opleveren.

Het voorstel voor verdubbeling van de honorering stoelt op de cijfers van een onderzoek van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen en HAY Consultants naar de honoraria van commissarissen in verschillende bedrijfstakken en ondernemingsgrootten. Daaruit bleek dat dat de laagst betaalde commissaris in Nederland 2500 gulden per jaar krijgt, de hoogst betaalde 85.000. Zusterbedrijven van de PGEM betalen aan commissarissen zeer verschillende bedragen. De vergoedingen liggen tussen de 3100 en 20.000 gulden jaarlijks.