VC Vlissingen: FC Zeeland of faillissement

VLISSINGEN, 3 april - Met het bekendmaken van de saneringsplannen presenteerde VC Vlissingen gisteren al optimistisch de naam voor het komende seizoen: FC Zeeland. Vooralsnog heeft de voetbalclub voor 10 april een bedrag van 350.000 gulden aan gegarandeerde leningen nodig om de lopende competitie te kunnen afmaken. Anders is een faillissement volgens de saneerders “vrijwel onontkoombaar”. Mocht de reddingsoperatie slagen dan zal de voetbalclub nog moeten afrekenen met een probleem op het sportieve vlak, aangezien de KNVB voornemens is de nummer twintig van de eerste divisie te laten degraderen naar het amateurvoetbal.

Vooralsnog piekert men zich in Vlissingen vooral suf over de wijze waarop de sanering van de immense schuldenlast moet worden uitgevoerd.

Als gevolg van wat in een officieel communique wordt omschreven als “een minder zorgvuldig gevoerd financieel beleid” stevent de VC Vlissingen af op een exploitatietekort van bijna 950.000 gulden.

Daarbij is de boete ingecalculeerd die de licentiecommissie van de KNVB heft wanneer een betaald voetbalorganisatie de aan het begin van het seizoen ingediende begroting overschrijdt.

Het tekort moet aan het eind van deze competitie zijn teruggebracht tot 350.000 gulden, wil het betaalde voetbal in Zeeland volgens het nieuwe bestuur nog enig bestaansrecht hebben. “Binnen tien dagen moet daarover duidelijkheid ontstaan. Vervolgens is het zaak om op een zo zuinig mogelijke manier de eindstreep te halen”, omschreef voorzitter Jan Dieleman de eindspurt van Vlissingen die ertoe moet leiden dat het avontuur in het betaalde voetbal al niet na een jaar bruusk ten einde loopt.

Door de aantrekkingskracht van een dergelijk avontuur verzocht Vlissingen de KNVB in februari vorig jaar te worden toegelaten tot het profvoetbal. Het Zeeuwse initiatief werd door de bond met gejuich begroet, niet in het minst omdat met het verstrekken van een proflicentie aan de Zeeuwse club alle provincies in het betaalde voetbal vertegenwoordigd zouden zijn. Mede daarom besloot de KNVB de sportieve eis die aan een overgang van de amateurs naar de de eerste divisie is verbonden - het winnen van een periodetitel of het kampioenschap - niet op Vlissingen van toepassing te verklaren.

Eenzelfde coulante opstelling nam de voetbalbond in aangaande de financiele voorwaarden, want al snel bleek dat de aan Vlissingen toegezegde vier ton aan sponsorgelden bij lange na niet zouden worden gehaald. Zonder die gezonde financiele basis werden er vervolgens “een aantal nogal ernstige fouten” begaan, zoals penningmeester Ad Tax het gisteren omschreef. Een uit zeven punten bestaand herstructureringsplan moet leiden tot het voortbestaan van een profvoetbalclub in Zeeland.

Daarin wordt van de crediteuren gevraagd een groot deel van de vorderingen kwijt te schelden en genoegen te nemen met slechts vijftien procent van de lopende schulden. In het plan wordt voorts een beroep gedaan op de gemeente Vlissingen en de spelersgroep. De gemeente dient de lasten van de vorig jaar verstrekte lening over te nemen, waarna VC Vlissingen de gedane investeringen (lichtinstallatie, omheining, tribune) per 1 juli overdraagt en huur voor de accommodatie gaat betalen. De spelers moeten een offer brengen door af te zien van hun vakantiegeld, maar de VVCS (Vereniging van Contract Spelers) heeft inmiddels laten weten niet met een dergelijke korting akkoord te gaan.

Voorts moet op de personeelskosten drastisch worden bezuinigd. In het komende seizoen staat de club zelfs een halvering van deze kosten voor ogen. De Tilburgse jurist mr. Miel Maessen, die eerder al Willem II succesvol hielp met het wegwerken van schulden, noemde gisteren uit hoofde van zijn functie als lid van de commissie van toezicht van de licentiecommissie de salarispost van het afgelopen jaar “niet realistisch voor eerste divisie-begrippen. Wat er is uitgegeven, is buiten alle proporties.”

Uiteindelijk resteert in het saneringsplan, opgesteld in samenwerking met de Maessen en het accountantskantoor Coopers & Lybrand Dijker Van Dien, aan het eind van het seizoen een exploitatietekort van 350.000 gulden. Vlissingen hoopt erop dat de KNVB toestemming verleent dit tekort in vijf jaar weg te werken.

Mocht de 3,5 ton aan gegarandeerde leningen rondkomen, dan zal onder de nieuwe naam FC Zeeland, waarmee de betrokkenheid van heel voetballend Zeeland wordt onderstreept, vervolgens worden gestreefd naar een team dat zoveel mogelijk Zeeuwse voetballers herbergt.

De initiatiefnemers gaan er daarbij vanuit dat de club aan het eind van het seizoen degradatie naar de amateurs ontloopt. De KNVB onderstreepte onlangs nog eens dat de nummer laatst van het betaalde voetbal zijn plaats zal moeten afstaan aan nieuwkomer TOP uit Oss.

Vooralsnog maakt niemand bij Vlissingen zich daarover zorgen, omdat een verplichte afdaling juridisch aanvechtbaar lijkt. Maessen: “De KNVB zal eerst moeten zorgen voor een soepele overgangsregeling. Je kunt het niet maken om clubs eerst te verplichten meerjarige contracten met spelers en trainers af te sluiten om vervolgens het bedrijven van betaald voetbal onmogelijk te maken.”

    • Leon van Eijndhoven