Van Dorp voorziet ook in boekjaar 1991 winststijging

In het zojuist verschenen jaarverslag over 1990 van de kantorenuitrustingengroep Van Dorp verwacht de directie bij een hogere omzet die op rond 250 miljoen gulden wordt getaxeerd, over 1991 een hogere nettowinst te behalen dan over 1990.

Vorig jaar steeg de nettowinst met 33 procent tot 4,95 miljoen gulden of 4,90 gulden per aandeel bij een met 23 procent tot 220 miljoen gulden toegenomen omzet. Het dividendvoorstel luidt: 1,75 gulden per aandeel (vorig jaar 1,65 gulden) of vier procent in aandelen.

***