Tulip Computers wil verhuizen naar Ierland

DEN BOSCH, 3 APRIL. De Nederlandse computerfabrikant Tulip Computers in Den Bosch overweegt zijn fabriek te verplaatsen naar het Ierse Cork. Op die manier hoopt het bedrijf te profiteren van een gunstiger fiscaal klimaat en van voordelige vestigingsvoorwaarden in dat land.

In Ierland hoeft een bedrijf maar 10 procent vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief in Nederland is 35 procent. Door de produktie te verplaatsen naar Ierland zou het bedrijf jaarlijks 8 miljoen gulden kunnen besparen, aldus Tulip-directeur R.J. Romein.

De Tulip-directie heeft de voorgenomen verhuizing in de publiciteit gebracht op het moment dat er gesprekken gaande zijn tussen de onderneming en het ministerie van economische zaken om te bekijken of er voorwaarden kunnen worden geschapen waardoor de produktie-eenheid in Nederland kan blijven. De gesprekken met Economische Zaken richten zich op het fiscale tarief en de optimale benutting van subsidies.

Ierland paait al geruime tijd elektronica-bedrijven met gunstige fiscale regelingen en voordelige subsidies. In Cork is bij voorbeeld ook een fabriek gevestigd van de Amerikaanse producent Apple computers. Andere Amerikaanse bedrijven hebben hun produktie voor de Europese markt in Schotland gevestigd, omdat ook daar gunstige vestigingsvoorwaarden gelden. Tegelijkertijd is Nederland in trek als het gaat om de vestiging van distributiecentra. Zo worden Apple-computers verspreid vanuit Apeldoorn en vinden Compaq-computers vanuit Gorinchem hun weg naar de Europese klanten.

Bij de produktie-afdeling van Tulip in Den Bosch werken 180 personeelsleden die zorgen voor een produktie van ongeveer 100.000 microcomputers per jaar. Als gekozen wordt voor Ierland verwacht Romein dat de meesten door natuurlijk verloop het bedrijf zullen verlaten of elders zullen worden geplaatst. Maar een garantie dat er in dat geval geen gedwongen ontslagen zullen vallen, kon Romein niet geven “alhoewel dan het aantal ontslagen gering zal zijn”.

De vakbonden wijzen de verhuisplannen van de hand, maar de Tulip-directie heeft nog geen contact met de bonden gehad.

Hoe het besluit ook uitvalt, Tulip wil uiteindelijk binnen drie jaar de produktielijn uitbreiden tot ongeveer 400 werknemers die per jaar 300.000 microcomputers produceren.