Studie bepleit naar fraude Kanaaltunnel

ROTTERDAM, 3 april - De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, moet een onderzoek instellen naar mogelijk frauduleus handelen bij de bouw van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannie.

Hiervoor pleit de Nederlandse Europarlementarier mr. J.L. Janssen van Raay. In betonconstructies en funderingen zou in strijd met alle regels chemisch en wellicht ook radioactief afval zijn verwerkt. “Ik heb mijn informatie uit justitiele kringen in Nederland en Belgie”, aldus de christen-democraat.

Bij de veronderstelde fraude zou een bedrijf bij Antwerpen betrokken zijn geweest. Mogelijk is vliegas uit kolencentrales vermengd met chemisch afval.

Janssen van Raay werkt als rapporteur van de juridische commissie van het Europese Parlement aan een rapport over de ontwerp-verordening voor toezicht op het transport van afvalstoffen binnen en buiten de Gemeenschap. Daarin zal hij, naar hij zegt, attenderen op het gebrek aan coordinatie tussen de justitiele autoriteiten in de verschillende lid-staten en 'met klem' aandringen op een Europese federale recherche.