Statutenwijziging Klene opnieuw naar aandeelhouders

Snoepfabrikant Klene uit Hoorn gaat zijn leven beteren en heeft het voorstel tot statutenwijziging teruggenomen dat enkele maanden geleden aan het ministerie van justitie was toegezonden voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar.

Niet bekend

In de statutenwijziging was een bepaling opgenomen die een fusie met de zoetwarenproducent Goedhart in Zaandijk mogelijk moest maken. Deze fusie was destijds tot ongenoegen van vele aandeelhouders doorgedrukt zonder dat zij ergens van afwisten. Aandeelhouders kregen ook geen inzage in de jaarrekening over 1989 van Goedhart. Het ontbreken van deze informatie leidde ertoe, dat het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs Klene uit de officiele notering schorste. De handel in aandelen Klene wordt sindsdien alleen via niet-officiele handel bedreven. Daar lijdt het fonds een kwijnend bestaan waarbij de koers de afgelopen maanden is gekelderd van bijna 1.200 gulden naar 670 gulden.