Resultaat Rood Testhouse in 1990 maar net positief

Rood Testhouse (dienstverlening op het gebied van micro-elektronica) heeft in 1990 volgens voorlopige cijfers een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van 100.000 gulden tegen 1,6 miljoen gulden in 1989.

Het bedrijfsresultaat zakte in van 3,8 miljoen gulden naar 1,9 miljoen gulden. De omzet steeg vorig jaar van 35,2 miljoen gulden naar 42,8 miljoen gulden.

Een eerder dit jaar door Rood Testhouse aangekondigd aanpassingsplan vergt buitengewone lasten van 9 miljoen gulden. Het gaat hier om sluiting van de Limburgse vestiging Eygelshoven en reorganisatie van overige vestigingen. De definitieve jaarcijfers over 1990 zullen tegen eind april worden bekendgemaakt.