Lopend Vuur moet wijken voor Marcel van Dam

Dit seizoen kende de Nederlandse televisie maar liefst twee mediaprogramma's, Stop de persen van Veronica en Lopend Vuur van de NOS. Gisteren maakte NOS-tv-chef Ed van Westerloo in Stop de persen bekend dat Lopend Vuur niet meer terugkeert.

“Ik ben flink boos geweest”, zei Van Westerloo op de vraag hoe fel hij zich als 'straatvechter' verzet heeft tegen de door de VARA opgeeiste vrijdagavond. Door dat besluit zendt het volgend seizoen het programma NOS-Laat niet vijf, maar vier avonden uit. Er is inmiddels een “Stichting clean kanaal” opgericht, die zich met een advertentie in de VPRO-gids van deze week tegen de expansiedrift van Marcel van Dam keert. “Dit zijn historische ontwikkelingen”, sprak de NOS-chef zalvend, “in dat kader is dit een begrijpelijk maar te betreuren besluit.”

“We houden ons aan de eis van twintig procent cultuur”, zei Van Westerloo op de constatering dat ook culturele programma's op het spel staan, “alleen gaan we iets meer drama en iets minder informatie uitzenden.” Ook het filmprogramma Cinema 3 gaat in de herindeling van Nederland 3 ten onder. Het sneuvelen van de informatieve programma's op Nederland 3 wordt door veel NOS-programmamakers betreurd, juist nu blijkt dat het net - als enige - geen kijkers heeft verloren aan de commerciele concurrentie. Het marktaandeel van tussen de acht en de twaalf procent in prime time wordt door de NOS-leiding blijkbaar als onvoldoende beschouwd. Ook de hoeveelheid zendtijd, besteed aan documentaires, zal in de toekomst teruglopen.

Hoewel op de kwaliteit van Lopend Vuur veel viel af te dingen, bood de rubriek vaak een informatief kijkje in de discussies en de besluitvorming in Hilversum. Als Veronica Stop de persen wel handhaaft, komt de berichtgeving op de televisie over het eigen nest er straks wel erg bekaaid af.

    • Tom Rooduijn