Krasnapolsky weer op winst in 1990

Grand hotel Krasnapolsky in Amsterdam heeft vorig jaar een winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen geboekt van 293.000 gulden tegen een verlies van 674.000 gulden in 1989.

Na belastingen bedroeg de winst 214.000 gulden tegen een verlies van 256.000 gulden in 1989.

Door de Golfoorlog werden talloze hotelreserveringen geannuleerd, evenals alle in januari en februari geboekte internationale congressen. Direct na het einde van de oorlog trad een snel herstel in, hetgeen volgens de directie de verwachting rechtvaardigt dat over het jaar 1991, ondanks de geleden schade uit de eerste maanden, toch nog een positief resultaat kan ontstaan.

De directie stelt voor een dividend per aandeel van 1 gulden en 5 procent in aandelen. Over 1989 werd 1 gulden en een 2 procent stockdividend uitgekeerd.