Kostschool hardde Cooper tegen gevangenschap in Iran

Op de vraag wat hem vijf jaar lang in een Iraanse gevangenis op de been had gehouden had de gisteren vrijgelaten Britse zakenman Roger Cooper bij zijn aankomst in Londen een pasklaar antwoord: "relativeringsvermogen", een eigenschap die hij zich had eigen gemaakt op de beste kostscholen in Engeland. Iemand met zo'n achtergrond voelt zich redelijk thuis in een gevangenis in de derde wereld“ aldus Cooper.

Twaalf uur na zijn plotselinge vrijlating was hij nog te zeer overdonderd om zijn emoties de vrije loop te kunnen laten. In plaats daarvan verhaalde hij met een kop "echt thee" over de afgelopen vijf jaar. Ik had te kampen met een onwaarschijnlijke verveling, maar ik kreeg goed te eten. De volle looptijd van zijn gevangenschap gaf hij de voorkeur aan een cel voor zichzelf, wat neerkwam op vijf jaar eenzame opsluiting.

Behalve met lezen bracht hij zijn tijd door met het "uitvinden" van spelletjes. Favoriet was een zelfbedachte variant op het aloude cricket, door hem flick-it genaamd; met een lineaal probeerde Cooper opgespaarde pruimepitten in een afvalmand te mikken.

Cooper onderhield allen contact met zijn bewakers. Die verhouding was moeizaam. "Toen een van de bewakers mij eens kwam vertellen dat ik behalve een gevangenisstraf van tien jaar ook de doodstraf had gekregen, vroeg ik tot zijn verbijstering onmiddelijk welke straf ten eerste ten uitvoer gebracht zou worden".