Klacht tegen Hoogovens om reclame

DEN HAAG, 3 april - De Stichting Natuur en Milieu heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen Hoogovens. Aanleiding is een advertentie die dit bedrijf in maart in een aantal dagbladen heeft laten plaatsen. Daarin werd reclame gemaakt voor aluminium als verpakkingsmateriaal.

In de advertentie werden de voordelen van aluminium opgesomd, zoals de mogelijkheden van hergebruik en recycling. Natuur en Milieu noemt de advertentie “misleidend”. Volgens de stichting riep Hoogovens een te rooskleurig beeld op van de betekenis voor het milieu van aluminium als verpakkingsmateriaal en verzuimde het bedrijf de nadelen te noemen. Die nadelen zijn onder meer, stelt de stichting, het grote energieverbruik bij de vervaardiging van aluminium, het gebruik daarvoor soms van waterkracht ten koste van het tropisch regenwoud, de emissies van giftige aluminiumzouten en van fluoride.

Natuur en Milieu relativeert de voordelen die Hoogovens in de advertentie heeft opgesomd. Zo wordt het daarin beschreven elektromagnetisch procede voor recycling in Nederland volgens de stichting vrijwel niet toegepast, ziet de alumiumindustrie niet veel in recyclen en kan dit bovendien vaak niet door het mengen van aluminium met andere materiaal zoals plastic.

De stichting beroept zich op de milieureclamecode die sinds 1 januari van kracht is. Deze code is gericht op het voorkomen van misleiding bij het vermelden van milieuvriendelijke kwaliteiten en op het waarschuwen voor schadelijkheid voor het milieu.