In de Randstad minste vraag naar huursubsidie

DELFT, 3 april - Het aantal huurders dat huursubsidie ontvangt is het laagst in de Randstad.

Naarmate de afstand tot de Randstad toeneemt stijgt het beroep op de huursubsidie. Zo ontvangt in Oost-Brabant 38 procent en in Zuid-Limburg 35 procent van de huurders subsidie. In Amsterdam en in Den Haag is dat slechts 18 procent. Die ongelijke verdeling is niet het gevolg van het gevoerde beleid, maar van de situatie op de woningmarkt in de verschillende regio's. In de Randstad bestaat een beter aanbod van goedkope huurwoningen. Dat blijkt uit een onderzoek van dr. P.J. Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft, dat hij heeft verricht in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting.