GGD deelt conclusies drugsrapport

AMSTERDAM, 3 april - De Amsterdamse GG en GD deelt een aantal opvattingen over de spuitomruil, zoals die in het rapport van het Amsterdamse Adviesburo Drugs zijn geformuleerd. In het rapport werd geconcludeerd dat sinds de invoering van het systeem in 1983 in Amsterdam nog steeds bijna iedere verslaafde wel eens de spuit van een ander gebruikt.

“Alleen moet je nooit al te hoge verwachtingen hebben van een zo'n middel en dat hebben wij ook nooit gehad”, zegt het hoofd van de drugsafdeling van de GG en GD, G. van Brussel. “Het betreft hier nu eenmaal een groep mensen die vaak een opeenstapeling van problemen hebben, niet zelden ook psychische problemen. Je moet al blij zijn als je een gedeelte van die groep kunt bereiken.”

Van Brussel wijst erop dat de deelname aan het aids-onderzoek voor gebruikers niet verplicht is maar vrijwillig, en dat er al sinds negen maanden geen nieuwe gebruikers meer worden toegelaten in het onderzoek. Van Brussel erkent dat de GG en GD een centrale rol speelt in de registratie van gebruikers, maar hij legt er de nadruk op dat alleen daardoor de hulpverlening aan gebruikers in Amsterdam grotendeels gedecentraliseerd kan plaatshebben. “Hier wordt bijvoorbeeld door 200 van de 400 huisartsen methadon verstrekt, en dat op een verantwoorde manier. Dat is uniek in Nederland. Maar dat kan alleen als er een goed registratiesysteem is. Anders wordt het onmiddellijk een troep.”

De gemeente Amsterdam zegt in een reactie de problemen van verslaafden te onderkennen die 's nachts voor gesloten deuren staan als ze hun spuit willen omruilen. Volgens een woordvoerder zal daarom binnen drie weken het mobiele busje, waar nu tot middernacht de spuiten kunnen worden omgeruild, tot vijf uur 's nachts openhouden. Om tien uur 's ochtends gaan de reguliere verstrekpunten dan weer open.