'Geld nodig voor gehandicapten'

UTRECHT, 3 april - Voor het bezighouden van de zogenoemde thuiszitters in gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten - bewoners die geen werk hebben in een dagverblijf of in een sociale werkvoorziening - zou staatssecretaris Simons (volksgezondheid) ongeveer 20 miljoen gulden moeten uittrekken.

Dat stelt de landelijke vereniging Fiad-Wdt (instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap) naar aanleiding van een rapport over thuiszitters dat vandaag op het ministerie van WVC is aangeboden. De rijksbijdrage per full-time thuiszitter zou volgens de vereniging moeten worden opgetrokken van 1.269,10 naar 10.000 gulden per jaar.

Gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten krijgen steeds meer zogenoemde thuiszitters. De meeste van de in totaal 523 gezinsvervangende tehuizen, met bijna 12.000 bewoners, zijn overdag niet berekend op een grote bezetting. In de gezinsvervangende tehuizen zijn ongeveer 1.750 thuiszitters, met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. In 1985 waren dat er zo'n 1.000. Ook zijn er nog eens 900 mensen (gemiddeld 45 jaar) die enkele dagen per week thuiszitten.

De bedoeling van een gezinsvervangend tehuis is dat de bewoners in principe overdag weg zijn. Maar door het stijgende aantal thuiszitters moet het personeel die mensen overdag ook activiteiten bieden en daar is eigenlijk geen tijd en geen geld voor. Voor die activiteiten (bijvoorbeeld een soos) krijgt het tehuis sinds enkele jaren per thuiszitter 1.269,10 gulden per jaar. Om de thuiszitters “op een adequate manier te kunnen opvangen” moet dat bedrag volgens de vereniging fors omhoog. “We beseffen dat het een moeilijke klus is”, aldus een woordvoerder van de vereniging, “maar we gaan ons ervoor inzetten dat het bedrag wordt opgenomen in het Financieel Overzicht Zorg van volgend jaar.”

Het stijgende aantal thuiszitters vindt zijn oorzaak volgens de vereniging in de toenemende druk op de sociale werkvoorziening, waardoor er geen plaats is en waardoor ook iemand die niet erg produktief is er het eerste weer uit moet. Tegenwoordig zijn er ook veel jonge thuiszitters. Een op de zes bewoners tussen 20 en 29 jaar heeft geen volledige dagbesteding.