Frankrijk wil eisen van de Koerden erkennen

PARIJS, 3 april - De Franse regering acht het essentieel dat de eis van de Koerdische bevolking in Irak “die haar identiteit wil uitdrukken, wordt erkend”.

Dat zei Daniel Bernard, de woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, gisteren toen hij bekend maakte dat Parijs om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zou vragen naar aanleiding van de “wrede onderdrukking van de Koerdische en shi'itische bevolking” in Irak.

Bernard zei dat een leider van de socialistische partij van Koerdistan en lid van het Front van Koerdistan, Mahmoud Osman, vorige week op het ministerie van buitenlandse zaken was ontvangen. De Franse regering onderhoudt contacten met de Iraakse oppositie “in Parijs en elders”, aldus Bernard die onderstreepte dat Parijs de “vrije expressie van de volkeren” alsmede de democratie voorstaat.

Tot nu toe heeft slechts een lid van de Franse regering zich in duidelijke termen uitgelaten over het lot van de Koerden in Irak.

Bernard Kouchner, de staatssecretaris voor humanitaire actie, sprak maandag verontwaardigd over de internationale onverschilligheid tegenover het “slachten” van de Koerden door de Republikeinse Garde van de Iraakse president Saddam Hussein.

Het Franse initiatief heeft de allure van een post mortem omdat de troepen van Saddam Hussein vrijwel alle steden in het noorden van Irak al onder controle hebben en het shi'itische zuiden al is 'gepacificeerd'. De Franse regering wil bereiken dat de Veiligheidsraad de secretaris-generaal van de VN opdracht geeft ter plaatse een onderzoek in te stellen om druk op Saddam uit te oefenen.

Daarnaast wil Parijs dat in de formele regeling voor het staakt-het-vuren bepalingen worden opgenomen die voorzien in de bescherming van de civiele bevolking in Irak.

Franse politici en intellectuelen die vrijwel unaniem de internationale hypocrisie met betrekking tot het lot van de Koerden kritiseren, bepleiten een of andere vorm van ingrijpen in het kader van de Verenigde Naties. De pacifist Max Gallo zei vanochtend in Liberation: “Drie maanden geleden was Saddam Hussein een Hitler, nu is hij een staatshoofd die zijn interne problemen regelt”. De liberale oud-minister Jean Francois Deniau die het initiatief van de regering onvoldoende acht, wil weten of Frankrijk al dan niet de plicht heeft om de rechten en plichten van minderheden te verdedigen'.

Kandal Nazan, directeur van het Koerdische instituut in Parijs, beoordeelt de Franse stap in de Veiligheidsraad positief. Hij bepleit verkiezingen in Irak onder internationaal toezicht. Nazan: “Ik ben geschokt te zien dat de democratie geheel ontbreekt in het optreden van de geallieerden tegen Irak.” Hij vermoedt dat de Verenigde Staten talrijke eenheden van de Republikeinse Garde in de laatste fase van de oorlog te land ongemoeid hebben gelaten onder druk van Saoedi-Arabie dat “ongerust was over de chaos die in hun ogen gepaard zou gaan met het verrijzen van een pluralistische democratie in Irak”.