foto: In dit zaaltje, dat al gauw zo'n vijftig ...

foto: In dit zaaltje, dat al gauw zo'n vijftig vierkante meter beslaat, trekt drs. B.F. baron Van Ittersum, voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel, aan de touwtjes van de Amsterdamse beurs en ontvangt hij de 'haute finance'.

De directiekamer, gelegen aan een der galerijen in het beursgebouw aan het Beursplein, straalt stijl en standing uit. Zij is zeer authentiek, want persoonlijke noten zijn niet nodig. Nooit geweest ook. De voorzitter van de beurs is Iemand, uit de aard van zijn functie.

Architekt J.T.J. Cuypers, die de beurs in 1912 liet verrijzen, zou zich bij de aanblik van het tegenwoordige pand huilend afwenden. Die drukte, dat lawaai, die telefoons, computers en faxen - zo heeft hij het nooit bedoeld. Gelukkig zijn enkele kamers gespaard gebleven van de vooruitgang. Dit is er een van, net als de bestuurskamer hierachter, waarvan de deur uitnodigend openstaat. Kunstwerken zijn hier opvallend afwezig. Het vertrek is met zijn bewerkte plafond, beschaafde kroonluchter, gestileerde houtwerk, robuuste meubilair en gestoffeerde wanden decoratief genoeg. In de friezen halverwege de muur is met enige moeite het embleem van de Vereniging herkenbaar.

Helaas staat er een beeldscherm op het bureau van de voorzitter. De draad die het apparaat aan het computersysteem van de beurs koppelt, loopt duidelijk zichtbaar onder het bureau. Dat betekent: ik pas hier eigenlijk niet. Met hulp van twee sterke werklieden laten draad en scherm zich gemakkelijk verwijderen. Mercurius, god van de handel en de dieven, geeft dat aan. Het dak op, wijst hij. (Foto Thijs Wolzak)

    • Hans Wammes