Drs. G.H.O. van Maanen wordt per 1 juli ...

Drs. G.H.O. van Maanen wordt per 1 juli directeur-generaal van de Rijksbegroting van het ministerie van financien.

Hij is nu nog directeur bij de Inspectie der Rijksfinancien en tevens plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksbegroting.