Directeur Andreasziekenhuis onder druk van staf ontslagen

AMSTERDAM, 3 april - Onder druk van de medische staf heeft de Raad van Toezicht van het Andreasziekenhuis in Amsterdam gisteren directeur J.C. Hagen ontslagen. De medische staf had afgelopen vrijdag de Raad een ultimatum gesteld dat zij het vertrouwen in de Raad zou opzeggen als Hagen niet voor dinsdag 2 april 12.00 uur zou zijn ontslagen. De vertrouwenscrisis tussen de medische staf en directeur Hagen vindt zijn oorsprong in de kritiek van de medische staf op de manier waarop de directeur de onderhandelingen voerde over een noodzakelijke fusie met het Slotervaart Ziekenhuis, of het St. Lucas Ziekenhuis. Er werd een intentieverklaring voor een fusie getekend met de directie van het Slotervaart Ziekenhuis. Volgens de medische staf werd hiertoe overgegaan zonder dat grondig genoeg alle voor- en nadelen tegen elkaar waren afgewogen.

De Raad van Toezicht, het hoogste gezagsorgaan, bestond uit vijf mensen. Inmiddels zijn twee leden wegens interne onenigheid over het gevoerde beleid rondom de zaak-Hagen afgetreden. De laatste was ing.

C. Voet, die op 9 maart bij voorzitter A. Mallee zijn ontslag indiende. Mallee gaf geen ruchtbaarheid aan het ontslag van Voet, noch van zijn beweegredenen.

De medische staf noemt dit 'ronduit onbehoorlijk'. “Wij zien dit”, zo laat de medische staf in een extra editie van de Nieuwsbrief weten, “als een bewuste manipulatie en minachting van de organisatie, inclusief de ondernemingsraad en de medische staf. Een duidelijker demonstratie van de heersende regentenmentaliteit bij de Raad van Toezicht is niet mogelijk”. De Raad van Toezicht zou nu volgens de statuten beneden het vereiste aantal minimum leden zijn gekomen.