Campagne voor gebruik zonne-energie

UTRECHT, 3 APRIL. Onder het motto 'Schakel de zon in voor een beter milieu' begint morgen een landelijke campagne om het gebruik van zonne-energie te stimuleren.

Doel daarvan is voor het jaar 2010 te komen tot de plaatsing van 300.000 zonneboilers. Een minstens zo belangrijk oogmerk is de bevolking meer bewust te maken van de mogelijkheden en het nut van zonne-energie, aldus de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu (NOVEM).

De campagne wordt ingeluid met de derde Nationale Zonne-energie Conferentie, die morgen en vrijdag in Noordwijkerhout wordt gehouden.

De voorlichtingsactie wordt ondersteund door de ministeries van VROM en economische zaken.

De uitvoering is in handen van de NOVEM, die hierbij nauw samenwerkt met de leveranciers van apparaten en materialen voor de winning van zonne-energie, de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) en energiebedrijven.

De 300.000 zonneboilers zullen deels geplaatst worden in nieuwbouwwoningen, deels in de bestaande bouw. Tot eind vorig jaar waren ongeveer 3.000 zonneboilers in de huishoudens geplaatst.

Met een zonneboiler kan over een jaar gerekend ongeveer de helft van het warme water voor een huishouden gewonnen worden, 's zomers meer en 's winters dikwijls minder. De rest van de benodigde warmte kan worden verkregen met behulp van een naverwarmer die op gas of elektriciteit werkt.

Met de campagne willen de organisatoren tevens steun geven aan de energiebedrijven die zich reeds bezig houden met de verhuur van zonneboilers. NOVEM hoopt dat ook andere energiebedrijven overgaan tot het opzetten van verhuurprojecten.

Met de actie wil de NOVEM verder reiken dan alleen de installatie van zonneboilers. De organisatie ziet de introductie van de zonneboiler op grote schaal als een middel de bevolking ertoe te brengen dat zij zich in de toekomst steeds meer richt op het gebruik en de toepassing van zonne-energie, niet alleen voor de verwarming van water maar ook voor andere doeleinden zoals verlichting.