C. Schouten is met ingang van 1 april benoemd tot ...

C. Schouten is met ingang van 1 april benoemd tot directeur van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van binnenlandse zaken.

Hij volgt dr. H.J.M. van Zon op die met ingang van 1 april is benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Openbaar Bestuur.