Benelux wil experiment: overdag met licht rijden

DEN HAAG, 3 april - In de Benelux moeten auto's volgend jaar mogelijk bij wijze van proef overdag met licht aan rijden. Ook wordt in de drie landen dan in nieuwe auto's het dragen van gordels op de achterbank wellicht verplicht gesteld.

Dit blijkt uit een concept voor het Meerjarenplan Verkeersveiligheid, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat. Dit plan, dat elke twee jaar wordt bijgesteld, moet nog in het kabinet worden besproken - waarschijnlijk half mei - en vergt nog overleg met het ministerie van justitie.

Het is niet duidelijk of een eventuele proef met verlichting overdag in de hele Benelux wordt gehouden of in een deel daarvan. Eerder lieten de drie noordelijke provincies in Nederland weten dat zij voorstander zijn van de verplichting voor auto's overdag licht te voeren, maar dat zij er niet voor voelen daarmee in hun gebied te experimenteren.

Minister Maij-Weggen (verkeer) was eerst van plan de maatregel 1 november 1990 in te voeren, nadat daarmee in 1989 al in Dordrecht een proef was gedaan. Daarvan moest ze in verband met de te korte voorbereidingstijd afzien en vervolgens stuitte ze op bezwaren in de Tweede Kamer. De CDA-fractie liet weten dat de voordelen van het overdag licht voeren onvoldoende waren aangetoond, dat een dergelijke maatregel alleen zinvol is als hij in de hele EG wordt doorgevoerd en dat daaraan een uitgebreidere proef vooraf zou moeten gaan.

De minister besloot de mogelijkheden voor zo'n proef na te gaan en weet zich inmiddels gesteund door een advies van een EG-commissie. Dat de Benelux-landen de proef gezamenlijk willen doen, vloeit voort uit de samenwerking die ze in 1989 op het gebied van de verkeersveiligheid met elkaar aangingen. Bij die gelegenheid bereikten de Benelux-partners ook overeenstemming over de verplichting in nieuwe auto's gordels op de achterbank te hebben.